Go to Top

Quy định về việc lắp đặt bảng hiệu biên hiệu quảng cáo

new-tin-website-dpn

📢 Công ty tôi đang muốn lắp đặt biển hiệu gắn liền với mặt tiền công ty của bạn!

✅ Xin hỏi Quý báo, pháp luật quy định như thế nào về việc lắp đặt biển quảng cáo?
Quảng cáo ĐPN (Quận Tân Phú HCM).Quảng cáo Đất Phương Nam Trả lời:Căn cứ Điều 34 Luật Quảng cáo 2012:Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh quy định như sau:

Logo Quảng cáo ĐPN

Hotline Quảng cáo ĐPN
✅ Biển hiệu phải có các nội dung sau:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.

📢 Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của luật này.

✅ Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

✅ Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

✅ Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

📢 Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012:

✅ Thì việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.

✅ Nếu thuộc các trường hợp nêu trên, bạn đọc phải nộp hồ sơ xin Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

📢 Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

🔥 💗 ✅    📢     📲    🚩   💯  💘  🚫   

✅ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *